• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Izziņa par reliģiskās organizācijas darbības nepārtrauktību

3. Apmaksā pakalpojumu

Pakalpojumu var apmaksāt ar pārskaitījumu jebkurā bankā  2 dienas pirms dokumentu iesniegšanas.

Ja reliģiskā organizācija pieprasa informāciju par savu reliģisko organizāciju, tad izziņa ir bezmaksas.


Maksa par pakalpojumu

11,25 EUR

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Reģ. Nr. 90000270634
Valsts Kase Konts: LV67TREL2190464004000
Maksājuma uzdevuma mērķis: obligāti jānorāda Uzņēmumu reģistra reģistrācijas pakalpojums par ko tiek veikts maksājums