• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Izziņa

1. Kopsavilkums

Jebkura persona var saņemt aktuālo vai vēsturisko (jeb iepriekš reģistrēto) informāciju no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem par tiesību subjektu (komersantu, uzņēmumu, biedrību, politisko partiju u.c.), fizisku personu vai juridisku faktu (līgumu), kā arī izziņu par to, ka informācija Uzņēmumu reģistra reģistros nav ierakstīta, grozīta, reģistrēta vai attiecīgie dokumenti Uzņēmumu reģistrā nav iesniegti. Informācija par fizisko personu (datu subjektu), par kuru ieraksti Uzņēmumu reģistra reģistros nav veikti, ir noteikta par ierobežotas pieejamības informāciju, līdz ar to, ja šādas informācijas pieprasītājs ir trešā persona, tad pieprasījumā obligāti jābūt norādītam pamatojumam un informācijas izmantošanas mērķim, vai pieprasījumam jāpievieno datu subjekta pilnvara.

  • uzreiz - 2 darba dienas
    Izskatīšana
  • Var nokārtot elektroniski
    Iesniegt dokumentus

Iesniedzamie dokumenti: