• lv
  • en

Reģistrācijas dokumentu apskate klātienē

3. Apmaksā pakalpojumu

Pakalpojumu var apmaksāt ar maksājuma karti Uzņēmumu reģistrā informācijas pieprasījuma iesniegšanas brīdī klātienē vai ar pārskaitījumu jebkurā bankā 2 dienas pirms informācijas pieprasījuma iesniegšanas.


Maksa par 1 reģistrācijas lietu bez lietas anonimizēšanas

30,15 EUR

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Reģ. Nr. 90000270634
Valsts Kase Konts: LV67TREL2190464004000
Maksājuma uzdevuma mērķis: obligāti jānorāda Uzņēmumu reģistra reģistrācijas pakalpojums par ko tiek veikts maksājums
Lietu sagatavo bez anonimizēšanas reģistrācijas lietas tiesību subjektam vai pilnvarotajai personai (ziņu pieprasījumam ir jāpievieno pilnvara vai pieprasījumā jānorāda pamatojums un mērķis).

Maksa par 1 reģistrācijas lietu ar lietas anonimizēšanu

55,30 EUR

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Reģ. Nr. 90000270634
Valsts Kase Konts: LV67TREL2190464004000
Maksājuma uzdevuma mērķis: obligāti jānorāda Uzņēmumu reģistra reģistrācijas pakalpojums par ko tiek veikts maksājums
Lietu sagatavo ar anonimizēšanu personām, kuras nav tiesīgas saņemt ierobežotas pieejamības informāciju.