• lv
  • en

Dokumentu abonēšana

1. Kopsavilkums

Dokumentu abonēšanas pakalpojums sniedz iespēju fiziskām un/vai juridiskām personām, izmantojot piekļuvi vairāk nekā vienam lietotājam, regulāri piekļūt visiem elektroniski pieejamajiem dokumentiem no tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrācijas lietām Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļvietnē.

Tehnisku iemeslu dēļ tīmekļa vietne šobrīd nav pieejama. Problēma tiek risināta.

Iesniedzamie dokumenti:

Pieteikums nav jāiesniedz atkārtoti, ja profils abonēšanas vai starpsistēmu saskarnes pakalpojumiem jau ir izveidots.