• lv
  • en

Dokumentu kopijas

Ikviens var pieprasīt un saņemt informāciju no Uzņēmumu reģistra vestajiem trīspadsmit reģistriem par veiktajiem ierakstiem un pievienotajiem dokumentiem.