• lv
  • en

Informācijas abonēšana

1. Kopsavilkums

Informācijas abonēšanas pakalpojums sniedz iespēju fiziskām un/vai juridiskām personām, izmantojot piekļuvi vairāk nekā vienam lietotājam, regulāri piekļūt visai aktuālai un vēsturiskai informācijai par jebkuru tiesību subjektu, juridisku faktu vai fizisku personu Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļvietnē.

Tehnisku iemeslu dēļ tīmekļa vietne šobrīd nav pieejama. Problēma tiek risināta.

Informācijas abonēšanas pakalpojums ietver:

  • aktuālo un vēsturisko (jeb visu iepriekš reģistrēto) informāciju/izziņas par jebkuru tiesību subjektu (uzņēmumu, biedrību, politisko partiju u.c.) un fizisku personu no jebkura Uzņēmumu reģistra vestā reģistra
  • tiesību subjekta reģistrēto un pieteikto izmaiņu ziņotāju
  • reģistrēto saistību tīklu (reģistrētās saistības starp tiesību subjektiem un fiziskajām personām)
  • iespēju pieslēgt vairākus lietotājus

Iesniedzamie dokumenti:

Pieteikums nav jāiesniedz atkārtoti, ja profils abonēšanas vai starpsistēmu saskarnes pakalpojumiem jau ir izveidots.