• lv
  • en

Reģistrēto saistību tīkls

1. Kopsavilkums

Pakalpojums paredz iespēju aplūkot grafiskā (tīkla) veidā no Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros ierakstītās informācijas izrietošās aktuālās saistības starp tiesību subjektiem (SIA, biedrība, politiskā partija, u.c.) un fiziskajām personām.

Par pakalpojumu:

  • Reģistrēto saistību tīkla ietvaros tiek attēlotas izvēlētā tiesību subjekta no Uzņēmumu reģistra datiem izrietošās aktuālās sasaistes ar citiem tiesību subjektiem vai fiziskām personām.
  • Tīkla veidā tiek attēlotas trīs veida aktuālās saistības:
    • amatpersona - tiesību subjekts vai fiziska persona ir tiesību subjekta amatpersona;
    • dalībnieks - fiziska vai juridiska persona, kurai pieder daļas tiesību subjektā (sabiedrībā). Saistību tīklā tiek attēlots procentuālais daļu sadalījums;
    • patiesais labuma guvējs - fiziska persona ir tiesību subjekta patiesais labuma guvējs.
  • Pieejams par aktuālajiem, no Uzņēmumu reģistra neizslēgtajiem, subjektiem.