• lv
  • en

Reģistrēto un pieteikto izmaiņu ziņotājs

1. Kopsavilkums

Pakalpojums paredz iespēju saņemt paziņojumus e-pastā par reģistrēta tiesību subjekta (SIA, biedrība, kooperatīvā sabiedrība u.c.) pieteiktu un veiktu izmaiņu reģistrāciju.

  • Var nokārtot tikai elektroniski
    Iesniegt dokumentus

Par pakalpojumu:

  • Pakalpojumam piesakās un veic apmaksu tiešsaistē
  • Saņemt informāciju var par subjektiem no šādiem reģistriem: Komercreģistrs; Uzņēmumu reģistrs; Biedrību un nodibinājumu reģistrs; Politisko partiju reģistrs; Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrs; Masu informācijas līdzekļu reģistrs; Pārstāvniecību reģistrs; Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrs; Šķīrējtiesu reģistrs
  • Pakalpojumu apmaksā ar piedāvāto internetbanku starpniecību.
  • E-pakalpojumu var izmantot ikviena fiziska un juridiska persona
  • Var pieteikties tikai par aktuālajiem, no Uzņēmumu reģistra neizslēgtajiem, subjektiem
  • Pieteikto subjektu skaits nav ierobežots, iespējams pieteikties paziņojumu saņemšanai par vairākiem subjektiem.

Tehnisku iemeslu dēļ pakalpojuma ietvaros šobrīd pieejams tikai "pieteikto izmaiņu ziņotājs" un tiklīdz tehniskās problēmas tiks novērstas, pakalpojums tiks nodrošināts pilnā apmērā.