• lv
  • en

Saņem paziņojumu par izmaiņām

1. Kopsavilkums

E-pakalpojums „Uzņēmumu reģistrā pieteikto izmaiņu ziņotājs” paredz iespēju saņemt paziņojumus e-pastā par Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrēta tiesību subjekta reģistrācijas lietā saņemtu pieteikumu veikt izmaiņas. E-pakalpojums nodrošina uzņēmuma dalībniekiem, amatpersonām vai citām ieinteresētām personām saņemt informatīvu e-pastu par iesniegtu pieteikumu veikt izmaiņas, līdz ar to sniedz iespēju novērst pretlikumīgas darbības vēl pirms izmaiņas tiek reģistrētas Uzņēmumu reģistrā.

  • Var nokārtot tikai elektroniski
    Iesniegt dokumentus

Par e-pakalpojumu:

  • E-pakalpojumam piesakās un veic apmaksu tiešsaistē
  • Saņemt informāciju var par subjektiem no šādiem reģistriem: Komercreģistrs; Uzņēmumu reģistrs; Biedrību un nodibinājumu reģistrs; Politisko partiju reģistrs; Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrs; Masu informācijas līdzekļu reģistrs; Pārstāvniecību reģistrs; Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrs; Šķīrējtiesu reģistrs
  • E-pakalpojuma ietvaros iespējams norēķināties ar sekojošu interneta banku starpniecību: A/S Swedbank, AS "SEB banka", "Citadele banka" AS, Nordea Bank AB, AS DNB banka, AS "Meridian Trade Bank", AS "PrivatBank", AS "Rietumu Banka"
  • E-pakalpojumu var izmantot ikviena fiziska un juridiska persona
  • Var pieteikties tikai par aktuālajiem, no Uzņēmumu reģistra neizslēgtajiem, subjektiem
  • Pieteikto subjektu skaits nav ierobežots, iespējams pieteikties paziņojumu saņemšanai par vairākiem subjektiem.