• lv
  • en

Pārstāvniecību reģistrs

Pārstāvniecību reģistrā reģistrē ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecības bez tiesībām nodarboties ar komercdarbību Latvijas Republikā.

Ārvalstu komersantu un organizāciju pārtstāvniecības bez tiesībām nodarboties ar komercdarbību Latvijas Republikā izveidošanas un atvēršanas kārtību reglamentē Latvijas Republikas Ministru kabineta 2002.gada 3.septembrī pieņemtie noteikumi Nr.401 "Ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrācijas kārtība".