• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Bankas / Komercķīlu reģistrs

No 2018.gada 18.septembra, atbilstoši Komercķīlas likuma 14.panta pirmajai daļa ipieteikumi un tiem pievienojamie dokumenti Reģistram iesniedzami elektroniski, izmantojot Reģistra izstrādāto Komercķīlas e-pakalpojumu - https://komerckila.ur.gov.lv. 

Atbilstoši Komercķīlas likuma 14.panta pirmajai daļai pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus Uzņēmumu reģistram (turpmāk – Reģistrs) jāiesniedz elektroniski, izmantojot Uzņēmumu reģistra norādīto tiešsaistes formu.

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs ir izstrādājis Komercķīlas e-pakalpojumu (turpmāk – E-pakalpojums), lai lietotājs varētu izveidot un iesniegt komercķīlas pieteikumu Reģistram, kā arī saņemt atbildes dokumentu tiešsaistē. Elektroniskais pakalpojums ir pieejams, izmantojot saiti https://komerckila.ur.gov.lv Reģistra pārvaldītajā domēnu zonā, kā arī izvietots Reģistra oficiālajā mājaslapā www.ur.gov.lv.

Lai lietotājs varētu izmantot E-pakalpojumu (palīgmateriāls E-pakalpojuma lietošanai, E-pakalpojuma lietotāja rokasgrāmata), viņam vispirms sistēmā jāautentificējas. E-pakalpojumā lietotājs var autentificēties divos veidos:

 • izmantojot portāla www.latvija.lv autentifikācijas rīku;
 • pieslēdzoties pie E-pakalpojuma, norādot savu lietotāja vārdu un paroli. Lai izmantotu šādu autentifikācijas iespēju, Reģistrs un attiecīgā organizācija noslēdz līgumu par E-pakalpojuma izmantošanu.

Līguma par E-pakalpojuma izmantošanu noslēgšana nav kā obligāta prasība, bet brīva izvēle.

E-pakalpojumā lietotājiem ir iespēja:

 • elektroniski aizpildīt, labot, saglabāt PDF formātā elektroniskai parakstīšanai, iesniegt, atcelt, atsaukt pieteikumu jaunas komercķīlas reģistrēšanai, komercķīlas noteikumu grozījumu reģistrēšanai, komercķīlas pārjaunojuma reģistrēšanai, ar komercķīlu nodrošinātā prasījuma cesijas reģistrēšanai, komercķīlas ņēmēja maiņas reģistrēšanai uzņēmuma pārejas vai reorganizācijas gadījumā, komercķīlas tiesību izlietošanas reģistrēšanai, komercķīlas pārvaldnieka reģistrēšanai, komercķīlas dzēšanas reģistrēšanai;
 • aizpildot pieteikumu, pārbaudīt un importēt pieteikumā informāciju no Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas par juridisku personu;
 • aizpildot pieteikumu, pārbaudīt un importēt pieteikumā informāciju no Patentu valdes uzturētā preču zīmju reģistra un dizainparaugu reģistra;
 • iesniegt pieteikumu Reģistram atkārtoti, ja Reģistra valsts notāra lēmums bijis negatīvs;
 • veikt aizpildīto un Reģistram iesniegto pieteikumu atlasi un saglabāšanu.

Savukārt, noslēdzot līgumu par E-pakalpojuma izmantošanu, E-pakalpojumā lietotājam tiek nodrošinātas vairākas papildus iespējas, kas nav pieejamas izmantojot portāla www.latvija.lv autentifikāciju, piemēram:

 • administrēt lietotāju tiesības uzņēmuma nodarbinātajiem (definēt grupas, piešķirt lietotājiem lomas un piekļuves tiesības u.c.);
 • aizpildot pieteikumu, pārbaudīt un importēt pieteikumā informāciju no CSDD uzturētā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra, no Lauksaimniecības datu centra uzturētajiem ganāmpulku, novietņu un dzīvnieku reģistriem;
 • strādāt ar visiem (visu uzņēmuma nodarbināto) pieteikumiem;
 • ievadot pieteikumā datus, ja līgumorganizācija pie konkrētā komercķīlas numura ir definēta kā puse pie aktuālajiem ierakstiem, ielādēt datus no komercķīlas akta.

Līguma “Par elektroniskā pakalpojuma izmantošanu pieteikumu iesniegšanai ierakstu izdarīšanai komercķīlu reģistrā” noslēgšanas kartība, t.sk. piekļuves piešķiršana Komercķīlas e-pakalpojumam:

 • Uzņēmumu reģistrs un attiecīgā iestāde (turpmāk – Iestāde) noslēdz līgumu “Par elektroniskā pakalpojuma izmantošanu pieteikumu iesniegšanai ierakstu izdarīšanai komercķīlu reģistrā” (līguma projektā jāaizpilda līguma slēdzēja rekvizīti un jānosūta uz Uzņēmumu reģistra e-adresi vai elektroniskā pasta adresi pasts@ur.gov.lv).
 • Kad līgums ir noslēgts, Iestāde iesniedz Uzņēmumu reģistram iesniegumu par administratora tiesību piešķiršanu Iestādes nodarbinātajam (turpmāk – Administrators), kur norāda Administratora vārdu, uzvārdu, personas kodu un tīkla interneta protokola iekārtas adresi (datora izejošā IP adrese), no kuras tiks veikti pieslēgumi (pieprasījumi).
 • Uzņēmumu reģistrs 10 darbdienu laikā izveido un piešķir Administratoram lietotāja rekvizītus (piešķir lietotāja vārdu un paroli), turpmāk – Rekvizīti, lai viņš varētu darboties Komercķīlas e-pakalpojumā, t.sk. administrēt grupas lietotājus.
 • Uzņēmumu reģistrs paziņo Iestādes Kontaktpersonai par Rekvizītu piešķiršanu, norādot vietu, kur ir iespējams tos saņemt.
 • Uzņēmumu reģistrs 2.punktā minētajā iesniegumā norādītajam Administratoram nodod Rekvizītus slēgtā aploksnē, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu. Administrators autorizējas Komercķīlas e-pakalpojumā ar tam piešķirtiem Rekvizītiem un administrē Komercķīlas e-pakalpojuma lietotāju tiesības saviem nodarbinātajiem (piešķirot lietotājiem lomas (“Lietotājs” vai “Administrators”) un piekļuves tiesības).