• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

eZīmogs

2. Lieto

Ar eZīmogu iestāde var apliecināt savas izziņas, izrakstus no informācijas sistēmām, reģistriem, sertifikātus, apliecības un citus dokumentus par jau notikušiem faktiem.

Lai veiktu parakstīšanu, izmantojot eZīmoga sertifikātus, kas paredzēti izvietošanai drošā šifrēšanas iekārtā, organizācijai šis sertifikāts ir jāintegrē savā risinājumā.