• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Galvenā valsts notāra lēmumi

Šajā sadaļā tiek ievietoti galvenā valsts notāra lēmumi, kuros tiek izvērtēts Uzņēmumu reģistra darbinieku lēmumu un faktiskās rīcības tiesiskums. Nosacījumi valsts notāra lēmumu apstrīdēšanai un galvenā valsts notāra lēmumu pārsūdzēšanai.

2021

1-5n/2
Par satura ziņā citāda administratīvā akta izdošanu Izskatot SIA “Property H8”, vienotais reģistrācijas Nr.40203041272 (turpmāk – Sabiedrība), 2020.gada 28.oktobra iesniegumu (turpmāk – Iesniegums), konstatēju: [1] 2020.gada 4.augustā Latvijas Repub ... Lasīt tālāk

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009