• lv
  • en

Galvenā valsts notāra lēmumi

Šajā sadaļā tiek ievietoti galvenā valsts notāra lēmumi, kuros tiek izvērtēts Uzņēmumu reģistra darbinieku lēmumu un faktiskās rīcības tiesiskums. Nosacījumi valsts notāra lēmumu apstrīdēšanai un galvenā valsts notāra lēmumu pārsūdzēšanai.

2020

1-5n/319
Par valsts notāra lēmuma atcelšanu Izskatot komandītsabiedrības “OmniScriptum Publishing”, vienotais reģistrācijas Nr.40203102774 (turpmāk – Sabiedrība), pilnvarotās pārstāves K. O. 2020.gada 3.marta iesniegumu (turpmāk - Iesniegums), konstatēju: [1 ... Lasīt tālāk
1-5n/302
Par valsts notāra lēmuma negrozīšanu daļā Izskatot SIA “Ventspils Port Services”, vienotais reģistrācijas Nr.41203055483 (turpmāk – Sabiedrība), 2020.gada 25.februāra iesniegumu (turpmāk – Iesniegums), konstatēju: [1] 2020.gada 17.janvārī Latvijas R ... Lasīt tālāk

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009