• lv
  • en

Galvenā valsts notāra lēmumi

Šajā sadaļā tiek ievietoti galvenā valsts notāra lēmumi, kuros tiek izvērtēts Uzņēmumu reģistra darbinieku lēmumu un faktiskās rīcības tiesiskums. Nosacījumi valsts notāra lēmumu apstrīdēšanai un galvenā valsts notāra lēmumu pārsūdzēšanai.

2019

1-5n/172
Par valsts notāra lēmuma atcelšanu Izskatot SIA “ARTAVA”, vienotais reģistrācijas Nr.41703005253, (turpmāk – Sabiedrība) dalībnieka U. K. (turpmāk – Iesniedzējs) 2019.gada 14.jūnija iesniegumu (turpmāk – Pirmais iesniegums), konstatēju: [1] 2004.gad ... Lasīt tālāk
1-5n/166
Par valsts notāra lēmuma atcelšanu Izskatot SIA “KVADRA TS”, vienotais reģistrācijas Nr.50003519561, (turpmāk – Sabiedrība) dalībnieka V. A. (turpmāk – Iesniedzējs) 2019.gada 17.jūnija iesniegumu (turpmāk – Iesniegums), konstatēju: [1] 2010.gada 21. ... Lasīt tālāk
1-5n/165
Par valsts notāra lēmuma negrozīšanu Izskatot garāžu kooperatīvās sabiedrības “ZILIE KALNI”, vienotais reģistrācijas Nr.40003238695 (turpmāk – Sabiedrība), biedru M. Dž., R. E., A. L. un A. R. (turpmāk – Iesniedzēji) 2019.gada 8.jūlija, 2019.gada 9. ... Lasīt tālāk

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009