• lv
  • en

Galvenā valsts notāra lēmumi

Šajā sadaļā tiek ievietoti galvenā valsts notāra lēmumi, kuros tiek izvērtēts Uzņēmumu reģistra darbinieku lēmumu un faktiskās rīcības tiesiskums. Nosacījumi valsts notāra lēmumu apstrīdēšanai un galvenā valsts notāra lēmumu pārsūdzēšanai.

2018

1-5n/222
Par valsts notāra lēmuma negrozīšanu Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Desiņa” (turpmāk – Sabiedrība) dibinātāja sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ezītis ražo”, vienotais reģistrācijas Nr.50203039231, (turpmāk – Iesniedzēja) iesniegum ... Lasīt tālāk
1-5n/217
Par faktiskās rīcības atzīšanu par prettiesisku un atteikumu atlīdzināt zaudējumus Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Quinto Group”, vienotais reģistrācijas Nr.40103305070, (turpmāk – Sabiedrība) 2018.gada 16.oktobra iesniegumu Nr.QG-NK-5 ... Lasīt tālāk
1-5n/211
Par valsts notāra lēmuma negrozīšanu daļā Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “HimBalt”, vienotais reģistrācijas Nr.40003836172, (turpmāk – Sabiedrība) pilnvarotās pārstāves N. B. (turpmāk – Iesniedzēja) 2018.gada 3.oktobra iesniegumu Nr.02 ... Lasīt tālāk

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009