• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Galvenā valsts notāra lēmumi

Šajā sadaļā tiek ievietoti galvenā valsts notāra lēmumi, kuros tiek izvērtēts Uzņēmumu reģistra darbinieku lēmumu un faktiskās rīcības tiesiskums. Nosacījumi valsts notāra lēmumu apstrīdēšanai un galvenā valsts notāra lēmumu pārsūdzēšanai.

2021

1-5n/383
Par valsts notāra lēmuma atcelšanu daļā Izskatot izslēgtās DBB GRUPP filiāles Latvijā, vienotais reģistrācijas Nr.44103026894 (turpmāk – Filiāle), 2021.gada 31.marta iesniegumu (turpmāk – Iesniegums), konstatēju: [1] Valsts ieņēmumu dienests (turpmā ... Lasīt tālāk
1-5n/380
Par valsts notāra lēmuma negrozīšanu Izskatot SIA “Agro-Synt”, vienotais reģistrācijas Nr.45403033324, (turpmāk – Sabiedrība) dalībnieka J. K. (turpmāk – Iesniedzējs) 2021.gada 30.marta iesniegumu (turpmāk –Iesniegums), konstatēju: [1] 2021.gada 1.m ... Lasīt tālāk

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009