• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Galvenā valsts notāra lēmumi

Šajā sadaļā tiek ievietoti galvenā valsts notāra lēmumi, kuros tiek izvērtēts Uzņēmumu reģistra darbinieku lēmumu un faktiskās rīcības tiesiskums. Nosacījumi valsts notāra lēmumu apstrīdēšanai un galvenā valsts notāra lēmumu pārsūdzēšanai.

2022

1-5n/201
Par valsts notāra lēmuma negrozīšanu Izskatot nodibinājuma “Tautvaldības Satversmes fonds” (turpmāk – Nodibinājums) dibinātāja R.R. (turpmāk – Iesniedzējs) 2022.gada 8.augusta iesniegumu (turpmāk – Iesniegums), konstatēju: [1] 2022.gada 16.martā Lat ... Lasīt tālāk
1-5n/198
Par valsts notāra lēmuma negrozīšanu Izskatot PLAY LV GAMES SIA, vienotais reģistrācijas Nr.40203273778 (turpmāk – Sabiedrība), jaunievēlētā valdes priekšsēdētāja D.F. (turpmāk – Iesniedzējs) 2022.gada 8.augusta iesniegumu (turpmāk – Iesniegums), ko ... Lasīt tālāk
1-5n/186
Par valsts notāra lēmuma negrozīšanu Izskatot no komercreģistra izslēgtās sabiedrības ar ierobežotu atbildību "OKA PLUS", vienotais reģistrācijas Nr. 42402004053, (turpmāk – Sabiedrība), likvidācijā ieinteresētās personas biedrības "Juridiskās praks ... Lasīt tālāk

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009