• lv
  • en

Galvenā valsts notāra lēmumi

Šajā sadaļā tiek ievietoti galvenā valsts notāra lēmumi, kuros tiek izvērtēts Uzņēmumu reģistra darbinieku lēmumu un faktiskās rīcības tiesiskums. Nosacījumi valsts notāra lēmumu apstrīdēšanai un galvenā valsts notāra lēmumu pārsūdzēšanai.

2019

1-5n/27
Par valsts notāra lēmuma negrozīšanu Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Džindžer wave”, vienotais reģistrācijas Nr.50103803521, (turpmāk – Sabiedrība) dalībnieka R. R. (turpmāk – Iesniedzējs) 2019.gada 31.janvāra iesniegumu (turpmāk – Ies ... Lasīt tālāk
1-5n/22
Par valsts notāra lēmuma negrozīšanu Izskatot SIA “Zelta pļava” dibinātāja J.M. (turpmāk – Iesniedzējs) 2019.gada 21.janvāra iesniegumu (turpmāk – Iesniegums), konstatēju: [1] 2015.gada 26.februārī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (turpmāk – Re ... Lasīt tālāk
1-5n/20
Par valsts notāra lēmumu atcelšanu Izskatot Zemgales rajona tiesas 2018.gada 21.decembra spriedumu lietā Nr.C73476318 (turpmāk – Spriedums), konstatēju: [1] 2018.gada 13.septembrī Reģistrā saņemts akciju sabiedrības “MDC Nord”, vienotais reģistrācij ... Lasīt tālāk
1-5n/19
Par valsts notāra lēmuma atcelšanu Izskatot akciju sabiedrības ENERGOFIRMA „JAUDA”, vienotais reģistrācijas Nr.40003012798, (turpmāk – Sabiedrība) akcionāra sabiedrības ar ierobežotu atbildību „M-VATS”, vienotais reģistrācijas Nr.40003734217, (turpm ... Lasīt tālāk

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009