• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Galvenā valsts notāra lēmumi

Šajā sadaļā tiek ievietoti galvenā valsts notāra lēmumi, kuros tiek izvērtēts Uzņēmumu reģistra darbinieku lēmumu un faktiskās rīcības tiesiskums. Nosacījumi valsts notāra lēmumu apstrīdēšanai un galvenā valsts notāra lēmumu pārsūdzēšanai.

2021

1-5n/730
Par valsts notāra lēmuma atzīšanu par tiesisku un satura ziņā citāda administratīvā akta izdošanu Izskatot kooperatīvās sabiedrības “DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA “KRIŠJĀNIS””, vienotais reģistrācijas Nr.40003540476, (turpmāk – Sabiedrīb ... Lasīt tālāk
1-5n/728
Par valsts notāra lēmuma atcelšanu daļā Izskatot no komercreģistra izslēgtās BSS Vertriebs UG filiāles North Europe, vienotais reģistrācijas Nr.44103143537 (turpmāk – Filiāle), pārstāves L.E. 2021.gada 19.maija iesniegumu (turpmāk – Iesniegums), kon ... Lasīt tālāk

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009