• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Galvenā valsts notāra lēmumi

Šajā sadaļā tiek ievietoti galvenā valsts notāra lēmumi, kuros tiek izvērtēts Uzņēmumu reģistra darbinieku lēmumu un faktiskās rīcības tiesiskums. Nosacījumi valsts notāra lēmumu apstrīdēšanai un galvenā valsts notāra lēmumu pārsūdzēšanai.

2023

1-5n/111
Par valsts notāra lēmumu atcelšanu Izskatot Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) 2023.gada 9.marta paziņojumu Nr.P020 9/8.59.2/24907 (turpmāk – Paziņojums), kā arī pārskatot Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (turpmāk – Reģistrs) valsts notār ... Lasīt tālāk
1-5n/110
Par valsts notāra lēmuma atcelšanu Izskatot no komercreģistra izslēgtās WCA Walldorf Consulting AG Latvijas filiāle, vienotais reģistrācijas Nr.40203030391 (turpmāk – Filiāle), pārstāvja A.C. (turpmāk – Iesniedzējs) 2023.gada 6.aprīļa iesniegumu (tu ... Lasīt tālāk
1-5n/108
Par valsts notāra lēmuma atcelšanu un galvenā valsts notāra lēmuma atcelšanu daļā Izskatot Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) 2023.gada 13.aprīļa paziņojumu Nr.P020-9/8.59.2/37801 (turpmāk – Paziņojums), kā arī pārskatot Latvijas Republikas Uz ... Lasīt tālāk
1-5n/107
Par valsts notāra lēmumu atcelšanu Izskatot Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) 2023.gada 13.aprīļa paziņojumu Nr.P020-9/8.59.2/37503 (turpmāk – Paziņojums), kā arī pārskatot Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (turpmāk – Reģistrs) valsts not ... Lasīt tālāk

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009