• lv
  • en

Galvenā valsts notāra lēmumi

Šajā sadaļā tiek ievietoti galvenā valsts notāra lēmumi, kuros tiek izvērtēts Uzņēmumu reģistra darbinieku lēmumu un faktiskās rīcības tiesiskums. Nosacījumi valsts notāra lēmumu apstrīdēšanai un galvenā valsts notāra lēmumu pārsūdzēšanai.

2020

1-5n/75
Par valsts notāra lēmumu atcelšanu Izskatot likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KURINĀMAIS”, vienotais reģistrācijas Nr.44103003707 (turpmāk – Sabiedrība), 2019.gada 27.decembra iesniegumu Nr.483 (turpmāk – Iesniegums), konstatēju: [1] 2 ... Lasīt tālāk
1-5n/72
Par valsts notāra lēmumu negrozīšanu daļā Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ARHIIDEA”, vienotais reģistrācijas Nr.40003644229, (turpmāk - Sabiedrība) valdes priekšsēdētāja Ē. G. 2019.gada 21.decembra iesniegumu (turpmāk – Iesniegums), ko ... Lasīt tālāk

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009