• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Informācijas izsniegšana atkalizmantošanas nolūkā

1. Kopsavilkums

Atkalizmantošana ir vispārpieejamās informācijas izmantošana citiem nolūkiem, nekā tā tiek vākta, jeb jaunu produktu un pakalpojumu ar pievienoto vērtību radīšana un sniegšana trešajām personām. Detalizētāku termina skaidrojumu sk. minētā likuma 1.pantā.

Uzņēmumu reģistra (UR) rīcībā esošo informāciju (likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 4. 15 pantā noteiktajā apjomā) atkalizmantošanas nolūkā var pieprasīt ikviens interesents.

Informāciju UR izsniedz tādā veidā, kādā tā ir apstrādāta UR informācijas sistēmā. UR nav pienākums radīt, pārveidot vai glabāt informāciju, lai izpildītu informācijas atkalizmantošanas pieprasījumu.

Informāciju iespējams saņemt API tīmekļa pakalpju (servisu) veidā – izmantojot Valsts informācijas sistēmu savietotāja koplietošanas komponenti API Pārvaldnieks. Vairāk informācijas (t.sk. pieteikšanās, abonēšanas procedūru, tīmekļa pakalpju sarakstu u.c.) skatīt sadaļā API (tīmekļa pakalpes).