• lv
  • en

Informācijas izsniegšana atkalizmantošanas nolūkā

1. Kopsavilkums

Jebkurš interesents var pieprasīt informācijas izsniegšanu atkalizmantošanas nolūkā. Valsts informācijas sistēmu savietotājā (turpmāk - Savietotājs), izmantojot publicētās tīmekļa pakalpes (servisus), var saņemt Uzņēmumu reģistra datus savā informācijas sistēmā.

Uzņēmumu reģistrs ierakstus, ziņas un likumā noteiktos dokumentus tiešsaistes datu pārraides režīmā (tostarp lielapjoma lejupielādei) sniedz bez maksas. Ja pieprasīta informācijas izsniegšana atkalizmantošanas nolūkā, Uzņēmumu reģistrs izsniedz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 4. 15 pantā noteikto apjomu.  

Informācija tiek izsniegta tādā veidā, kādā tā ir apstrādāta Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmā. Uzņēmumu reģistram nav pienākuma radīt, pārveidot vai glabāt informāciju, lai izpildītu informācijas atkalizmantošanas pieprasījumu.


Tīmekļa pakalpju (servisu) saraksts:

Uzņēmumu reģistra tīmekļa pakalpju (servisu) saraksts
26,6KB , DOCX , atjaunots