• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības

Nacionālajai drošībai nozīmīga komercsabiedrība ir Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība, kura atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem, kas definēti Nacionālās drošības likuma 37.pantā :

  1. ir elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū, kuram noteiktas tarifu regulēšanas un izmaksu aprēķināšanas saistības Elektronisko sakaru likumā paredzētajā kārtībā;
  2. ir audiāls elektroniskais plašsaziņas līdzeklis, kura programmas aptveršanas zona, izmantojot zemes apraides tehniskos līdzekļus, atbilstoši Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes izsniegtajai apraides atļaujai ir Latvija vai vismaz 60 procenti no tās teritorijas, vai ir audiovizuāls elektroniskais plašsaziņas līdzeklis, kura programmas aptveršanas zona, izmantojot zemes apraides tehniskos līdzekļus, atbilstoši Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes izsniegtajai apraides atļaujai ir Latvija vai vismaz 95 procenti no tās teritorijas;
  3. ir Latvijas Republikā saņēmusi licenci dabasgāzes pārvadei, sadalei, uzglabāšanai vai tai pieder sašķidrinātās dabasgāzes iekārta, kas savienota ar pārvades sistēmu;
  4. ir elektroenerģijas vai siltumenerģijas ražotājs, kura uzstādītā faktiskā jauda pārsniedz 50 megavatus;
  5. ir siltumenerģijas pārvades un sadales operators, kuram pieder siltumtīkli vismaz 100 kilometru garumā;
  6. ir Latvijas Republikā saņēmusi licenci elektroenerģijas pārvadei.

Nacionālajai drošībai nozīmīgajai komercsabiedrībai piecu darba dienu laikā no dienas, kad tā atbilst kādam no iepriekš minētajiem nosacījumiem, jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā paziņojums par savu atbilstību nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības nosacījumiem un jāizdara akcionāru vai dalībnieku reģistrā ieraksts par kapitālsabiedrības statusu.

Komercsabiedrībām, kuras līdz ar Nacionālās drošības likuma 37. panta spēkā stāšanos 2017.gada 29.martā, atbilst iepriekš minētajiem nosacījumiem, līdz 2017.gada 1.jūnijam Uzņēmumu reģistrā jāiesniedz:

  Akciju sabiedrība, pilnsabiedrība, komandītsabiedrība
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Iesniedzamie dokumenti 1. Paziņojums par atbilstību nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības nosacījumiem [1]
2. Maksājumu apliecinošs dokuments par valsts nodevas samaksu vai informācija par valsts nodevas apmaksu
1. Pieteikums (KR18 [DOC] [PDF]) par dokumenta (dalībnieku reģistra nodalījuma) pievienošanu reģistrācijas lietai
2. Dalībnieku reģistra nodalījums [2] (nav jāapliecina notariāli)
3. Paziņojums par atbilstību nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības nosacījumiem [1]
4. Maksājumu apliecinošs dokuments par valsts nodevas samaksu vai informācija par valsts nodevas apmaksu
Valsts nodeva 18 EUR 35 EUR

 

[1] Paziņojumu iesniedz komercsabiedrības pārstāvēttiesīgā persona atbilstoši pārstāvības tiesībām.

[2] Aktuālajā dalībnieku reģistra nodalījumā jāieraksta, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību atbilst nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statusam.


Nacionālajai drošībai nozīmīgu komercsabiedrību saraksts

 

Nr.p.k. Reģistrācijas numurs Nosaukums
1. 44103016580 Akciju sabiedrība ”VALMIERAS ENERĢIJA”
2. 40203041605 Akciju sabiedrība ”Conexus Baltic Grid”
3. 40003286750 Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS"
4. 40103130536 Akciju sabiedrība "SUPER FM"
5. 50003050931 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Mobilais Telefons"
6. 40103065880 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "All Media Latvia"
7. 40003272854 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tele2"
8. 50003549231 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fortum Jelgava"
9. 40003742426 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BITE Latvija"
10. 40003952021 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latviešu radio"
11. 40003052786 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tet”
12. 40003032949 Akciju sabiedrība "Latvenergo"
13. 40003602140 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pirmais Baltijas Kanāls"
14. 40003575567 Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls"
15. 40203108921 Akciju sabiedrība "Gaso"
16. 40003080614 Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio"
17. 41503002945 Pašvaldības akciju sabiedrība "Daugavpils siltumtīkli"
18. 40003125825 Akciju sabiedrība "RADIO SWH"
19. 40003215480 Akciju sabiedrība "Rēzeknes siltumtīkli"
20. 40003889127 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "4.vara"
21. 44103061809 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIDZEMES TELEVĪZIJA"
22. 40003080597 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Televīzija"
23. 42103035386 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS ENERĢIJA"
24. 42803008058 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas siltums"
25. 40003007655

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbidību "Ventspils siltums"

26. 40003892235

Akciju sabiedrība "TV LATVIJA"

27. 40103941081

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ogres Namsaimnieks"

28. 40003466281

Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"