• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Reģistrē mantiskā ieguldījuma vērtētāju

Komerclikumā un Kooperatīvo sabiedrību likumā noteiktajos gadījumos akciju sabiedrībām, sabiedrībām ar ierobežotu atbildību un kooperatīvajām sabiedrībām mantiskā ieguldījuma novērtēšanu var veikt vienīgi eksperts, kurš iekļauts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra apstiprinātajā sarakstā.

Iekļaušana sarakstā, izmaiņas informācijā par vērtētāju vai izslēgšana no saraksta ir bezmaksas pakalpojums.

  • fiziska vai juridiska persona
  • ierakstīta vērtētāju sarakstā tikai vienreiz – vai nu kā fiziska persona, vai arī kā vienas juridiskas personas nodarbinātais vērtētājs
  • Vērtētājs var vērtēt vienu vai vairākas jomas