• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Juridiska persona

1. Kopsavilkums

Par izmaiņām mantiskā ieguldījuma novērtēšanas ekspertu sarakstā iekļautajās ziņās fiziskajai un juridiskajai personai ir jāiesniedz pieteikums Uzņēmumu reģistram 7 darba dienu laikā no šādu izmaiņu stāšanās spēkā.

  • 3 darba dienas
    Izskatīšana
  • Var nokārtot elektroniski
    Iesniegt dokumentus

Iesniedzamie dokumenti:

  • Pieteikums
  • Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas (LĪVA) izsniegta sertifikāta apliecināta kopija, ja jaunā vērtēšanas joma ir nekustamie īpašumi