• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Fiziska persona

1. Kopsavilkums

Fizisku personu izslēdz no saraksta, ja ir iesniegts attiecīgs pieteikums; ir beidzies profesionālo kvalifikāciju apliecinošā dokumenta derīguma termiņš; ir apturēta vai anulēta profesionālo kvalifikāciju apliecinošā dokumenta darbība; fiziskā persona ir mirusi.

  • 3 darba dienas
    Izskatīšana
  • Var nokārtot elektroniski
    Iesniegt dokumentus

Iesniedzamie dokumenti: