• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Juridiska persona

1. Kopsavilkums

Juridisku personu izslēdz no saraksta, ja iesniegts attiecīgais pieteikums; nenodarbina vismaz vienu fizisko personu, kura atbilst šo noteikumu prasībām; ir pasludināts maksātnespējas process; ir izslēgta no komercreģistra.

  • 3 darba dienas
    Izskatīšana
  • Var nokārtot elektroniski
    Iesniegt dokumentus

Iesniedzamie dokumenti: