• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Fiziska persona

1. Kopsavilkums

Fizisku personu iekļauj mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstā, ja tai izsniegts akreditētas sertificēšanas institūcijas sertifikāts valsts regulētajā vērtēšanas jomā vai ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība valsts regulētajā vērtēšanas jomā, vai ieguvusi augstāko izglītību ekonomikas, finanšu vai inženiertehniskajā jomā un tai ir vismaz triju gadu pieredze attiecīgajā vērtēšanas jomā.

  • 3 darba dienas
    Izskatīšana
  • Var nokārtot elektroniski
    Iesniegt dokumentus

Iesniedzamie dokumenti: