• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Juridiska persona

1. Kopsavilkums

Juridisko personu iekļauj sarakstā, ja tā nodarbina vismaz vienu fizisko personu, kurai izsniegts akreditētas sertificēšanas institūcijas sertifikāts valsts regulētajā vērtēšanas jomā vai ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība valsts regulētajā vērtēšanas jomā, vai ieguvusi augstāko izglītību ekonomikas, finanšu vai inženiertehniskajā jomā un tai ir vismaz triju gadu pieredze attiecīgajā vērtēšanas jomā. Juridiska persona var nodarbināt vienu vai vairākus vērtētājus.

  • 3 darba dienas
    Izskatīšana
  • Var nokārtot elektroniski
    Iesniegt dokumentus

Iesniedzamie dokumenti: