• lv
  • en

Regulāra informācijas izsniegšana

Jebkurš interesents var vienoties ar Uzņēmumu reģistru par regulāru (tajā skaitā atjauninātas) informācijas izsniegšanu interesenta informācijas sistēmā, noslēdzot informācijas izsniegšanas līgumu.

Informācijas izsniegšana

Regulāra informācijas izsniegšana

Ja pieprasīta regulāra informācijas izsniegšana, tajā skaitā regulāra atjauninātas informācijas izsniegšana, Uzņēmumu reģistrs izsniedz:

  • informāciju par jaunākajiem reģistru ierakstiem (informācijas izsniegšanas līguma darbības termiņa sākumā un darbības laikā);
  • informāciju no reģistrācijas lietās esošajiem dokumentiem, kas pievienoti reģistrācijas lietai ar Uzņēmumu reģistra valsts notāra jaunāko lēmumu, i. informāciju par kompetentu iestāžu vai amatpersonu lēmumos un rīkojumos noteiktajiem nodrošinājuma līdzekļiem, informāciju par SIA dalībniekiem un mantojuma aizgādņiem (no dalībnieku reģistra nodalījuma) un informāciju par juridisko personu patiesajiem labuma guvējiem;
  • informāciju par visu tiesību subjektu gada pārskatu esību Uzņēmumu reģistrā;
  • citu informāciju no Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas, kuras aprite šajā informācijas sistēmā ir uzsākta informācijas izsniegšanas līguma darbības laikā, izņemot gadījumu, ja tās aprites mērķis Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmā ir vienīgi Uzņēmumu reģistra darbības nodrošināšana vai ja tā ir pieprasīta vienīgi nodošanai citas iestādes lietošanā;
  • gada pārskatu informāciju, tai skaitā gada pārskatu pielikumu informāciju, kas saņemta Uzņēmumu reģistrā Līguma darbības laikā.

Maksa par pakalpojumu

Regulārā informācijas izsniegšana, tajā skaitā regulāra atjauninātas informācijas izsniegšana  - 88 689.00 EUR (1 gads)

Maksājumu par regulāru informācijas izsniegšanu, tajā skaitā regulāru atjauninātas informācijas izsniegšanu var veikt par katru līguma darbības ceturksni (trim mēnešiem), skaitot no līguma noslēgšanas dienas. Maksājumu par pirmo līguma darbības ceturksni veic pirms pieteikuma iesniegšanas Uzņēmumu reģistrā. Maksājumu par katru nākamo ceturksni veic līdz iepriekšējā ceturkšņa pēdējai dienai.

Pieteikšanās līguma noslēgšanai

Lai pieteiktos līguma noslēgšanai, persona iesniedz iesniegumu un samaksā maksu par pirmo līguma darbības ceturksni. Iesniegumu Uzņēmumu reģistrs izvērtēs 5 darba dienu laikā un 2 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūtīs informācijas izsniegšanas līguma projektu uz pieteikumā norādītās kontaktpersonas e-pasta adresi.

Ar līguma projektu var iepazīties šeit.

Ministru kabineta noteikumi par Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas un citiem maksas pakalpojumiem nosaka līguma noslēgšanas kārtību, nosacījumus un maksu. 

Tehnisko informāciju par informācijas izsniegšanu varat iegūt, sūtot e-pastu uz info@ur.gov.lv.    

Informācijas atkalizmantotāji

Esošie Uzņēmumu reģistra informācijas saņēmēji:

  1. SIA „LURSOFT IT”, vienotais reģistrācijas numurs 40003170000 (aktuālās un vēsturiskās* informācijas saņēmējs)
  2. SIA "Firmas.lv", vienotais reģistrācijas numurs 40003875131 (aktuālās informācijas saņēmējs)
  3. SIA „CREFO Rating”, vienotais reģistrācijas numurs 40003807493 (aktuālās informācijas saņēmējs)
  4. AS “Kredītinformācijas Birojs”, vienotais reģistrācijas numurs 40103673493 (aktuālās un vēsturiskās informācijas saņēmējs)

*Pamatojoties uz 07.08.2001. līgumu "Uzņēmumu reģistra automatizētās sistēmas licences un apkalpošanas līgums"