• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Uzņēmumu reģistra vestie reģistri

4. Biedrību un nodibinājumu reģistrs

Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrē biedrības, nodibinājumus, kā arī arodbiedrības un arodbiedrību apvienības un arodbiedrību patstāvīgās vienības.

Biedrību dibināšana un reģistrācija strauji pieauga 2009.gadā un turpinās joprojām, tāpēc šis ir viens no aktīvākajiem reģistriem. 2004.gada 1.aprīlī sākās biedrību un nodibinājumu reforma. Līdz tam Uzņēmumu reģistrā tika vests sabiedrisko organizāciju reģistrs.

Nesen biedrību un nodibinājumu reģistrā iepludināja agrāko arodbiedrību reģistru.