• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Uzņēmumu reģistra vestie reģistri

5. Komercķīlu reģistrs

Komercķīlu reģistrā reģistrē komercķīlu līgumus. Saskaņā ar Komercķīlas likumu komercķīla ir ķīlas tiesība, kas šajā likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta Komercķīlu reģistrā. Par komercķīlas priekšmetu var būt kustama ķermeniska vai bezķermeniska lieta, kas pieder komersantam, kā arī tās lietu kopība, visa komersanta manta.

Komercķīlu statistika pieejama sadaļā Statistika.