• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Uzņēmumu reģistra vestie reģistri

6. Laulāto mantisko attiecību reģistrs

Laulāto mantisko attiecību reģistrā reģistrē starp vīru un sievu noslēgtos laulību līgumus. Laulības līgums ir tiesisks darījums jeb īpaša veida līgums, ar kuru puses - laulātie - nodibina, groza vai izbeidz savas laulāto mantiskās attiecības, izmantojot savas tiesības un iespējas, ko viņiem piešķir likums - pašiem noteikt savu mantisko attiecību režīmu.