• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Maksātnespējas reģistra skaidrojums

2. Maksātnespējas reģistrs

Maksātnespējas reģistrā ieraksta attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās ziņas par maksātnespējas procesa administratoru, maksātnespējas subjektu, tiesiskās aizsardzības procesa, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa, juridiskās personas maksātnespējas procesa un fiziskās personas maksātnespējas procesa norisi.


Ņemot vērā, ka maksātnespējas procesu ilgums var būt vairāki gadi, kā arī to, ka salīdzinoši neilgā laika posmā maksātnespējas procesus regulē dažādi normatīvie akti, piemērojamās tiesību normas ir atkarīgas no tā, kad ir uzsākts maksātnespējas process – līdz 2007.gada 31.decembrim, no 2008.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.oktobrim vai no 2010.gada 1.novembra. Maksātnespējas procesos, kuri uzsākti līdz 2007.gada 31.decembrim, tiek piemērotas likuma „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” normas. Tiesiskās aizsardzības procesos un maksātnespējas procesos, kuri uzsākti laika posmā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.oktobrim, tiek piemērotas minētajā laika posmā spēkā esošā Maksātnespējas likuma normas un uz tā pamata izdotie normatīvie akti. Savukārt, procesos, kas uzsākti pēc 2010.gada 1.novembra, piemēro šobrīd spēkā esošo Maksātnespējas likumu.

Ieraksti par maksātnespējas procesiem, kas uzsākti saskaņā ar likumu „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” līdz 2007.gada 31.decembrim, nav atrodami maksātnespējas reģistrā.

Maksātnespējas reģistrs ir visiem pieejams, un tā ierakstiem ir publiska ticamība.

Maksātnespējas reģistrs sastāv no šādām sadaļām:

  • „Administratori”, kurā pieejama informācija par maksātnespējas reģistrā ierakstītajiem administratoriem: vārds uzvārds, prakses vietas adrese un cita kontaktinformācija, sertifikāta numurs, tā izdošanas datums un derīguma termiņš.
  • „Meklēšana”, kurā iespējams meklēt maksātnespējas reģistra informāciju par konkrētu subjektu (komersantu, uzņēmumu, biedrību, fizisku personu u.c.). Izvēlnē „Izziņa” var apskatīt visus par konkrēto procesu veiktos ierakstus maksātnespējas reģistrā.
  • „Žurnāls”, kurā ar kalendāra palīdzību var apskatīt noteiktā datumā izdarītos ierakstus hronoloģiskā secībā. Turpat izvēlnē „Izziņa” pie konkrēta subjekta var apskatīt visus ierakstus maksātnespējas reģistrā par šo procesu. Sadaļas „Žurnāls” apakšsadaļā „Mēneša žurnāls” var apskatīt attiecīgā mēneša ietvaros izdarītos ierakstus hronoloģiskā secībā.

Sadaļās „Meklēšana” un „Žurnāls”, apskatot izziņu par konkrēto parādnieku, ir pieejami arī likuma „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 9.panta ceturtajā daļā noteiktie dokumenti: kreditoru sapulces darba kārtība un administratora paziņojums kreditoriem par kreditoru sapulci. Ja administrators kādu no minētajiem dokumentiem ir iesniedzis elektroniskā dokumenta formā (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), šeit tiek ievietota dokumenta anonimizētā versija (bez drošā elektroniskā paraksta datiem).

Zināšanai: Ņemot vērā, ka publiski pieejamā maksātnespējas reģistra ieraksti ir apskatāmi ikvienai personai bez autorizācijas (nenodrošinot lietotāja atpazīšanu), maksātnespējas reģistra publiskajos ierakstos netiek atspoguļots parādnieka – fiziskas personas, kā arī administratora personas kods. Lai saņemtu Uzņēmumu reģistra izziņu vai cita veida dokumentu, kurā iekļauts parādnieka – fiziskas personas, kā arī administratora personas kods, jāvēršas Uzņēmumu reģistrā ar informācijas pieprasījumu.