• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Uzņēmumu reģistra vestie reģistri

11. Masu informācijas līdzekļu reģistrs

Masu informācijas līdzekļu reģistrā reģistrē avīzes, žurnālus, biļetenus un citus periodiskos izdevumus (iznāk ne retāk kā reizi trīs mēnešos, vienreizējā tirāža pārsniedz 100 eksemplārus), kā arī televīzijas un radio raidījumus, kinohronikas, informācijas aģentūru paziņojumus, audiovizuālos ierakstus, programmas, kas paredzētas publiskai izplatīšanai.