• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Uzņēmumu reģistra vestie reģistri

9. Politisko partiju reģistrs

Politisko partiju reģistrā reģistrē politiskās partijas un politisko partiju apvienības.

Politiskās partijas Uzņēmumu reģistrs sāka reģistrēt 2004.gadā, sākotnēji to sauca par politisko organizāciju reģistru. 2007.gadā notika reforma, kā rezultātā politiskās organizācijas (partijas) un to apvienības tika pārreģistrētas no politisko organizāciju (partiju) reģistra uz politisko partiju reģistru.

Ar reģistra datiem var iepazīties sadaļās Statistika, Atvērtie dati un Politisko partiju un to apvienību saraksts, kā arī izmantojot meklētāju.