• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Uzņēmumu reģistra vestie reģistri

13. Publisko personu un iestāžu saraksts

Publisko personu un iestāžu saraksts ietver ziņas par visām publiskajām personām un iestādēm. Sarakstu Uzņēmumu reģistrs nodrošina no 2018.gada 1.jūnija, un tas bez maksas ir pieejams ikvienam interesentam.

Sarakstā iekļautās ziņas par sevi sniedz pašas publiskās personas un iestādes, un tās arī ir atbildīgas par ievadīto datu pareizību un atbilstību normatīvajiem aktiem.

Sarakstā iekļauta informācija par Saeimu un Valsts prezidenta kanceleju, tiesām un prokuratūrām, tiešajām pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām, pastarpinātām pārvaldes iestādēm , kā arī citām valsts institūcijām, kas nav padotas Ministru kabinetam. Tādējādi saraksts apkopo informācija par visām valsts iestādēm, arī pašvaldībām. Sarakstā netiek ierakstītas iestāžu struktūrvienības.

Saraksta ieviešana ir noslēgums gandrīz divdesmit gadus lolotai idejai par to, ka vienkopus jābūt apkopotām ziņām par visām valsts pārvaldes institūcijām.