• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Uzņēmumu reģistra vestie reģistri

13. Šķīrējtiesu reģistrs

Šķīrējtiesu reģistrā reģistrē šķīrējtiesas. Šķīrējtiesa ir privāttiesiskā kārtībā izveidots orgāns, kas uz pušu vienošanās pamata izskata tam nodotos strīdus. Šķīrējtiesu var izveidot konkrēta strīda izšķiršanai vai arī šķīrējtiesa var darboties pastāvīgi.

Šķīrējtiesas Latvijā tiek veidotas kopš 1999. gada. No 2005.gada 1.aprīļa Uzņēmumu reģistrs saskaņā ar grozījumiem Civilprocesa likumā un atbilstoši tiem pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem sāka šķīrējtiesu reģistrāciju, ko iepriekš veica Tieslietu ministrija.

Šķīrējtiesa kā nevalstisks, sabiedrisks veidojums ir alternatīva valsts izveidotajām tiesām, un šķīrējtiesas nav valsts tiesu sistēmas sastāvdaļa.