• lv
  • en

Valsts un pašvaldību iestādēm

Publiskām personām un to iestādēm, kurām šādas tiesības noteiktas likumā, kā arī likumā noteiktajām amatpersonām, to funkciju un uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju no Uzņēmumu reģistra reģistriem sagatavo un izsniedz bez maksas, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus (to nosaka "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 4.10 panta pirmajā daļa).

Saņemamās informācijas apjoms un veids noteikts Ministru kabineta 2018.gada 27.marta noteikumos Nr.191 “Noteikumi par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas un citiem maksas pakalpojumiem”.

Informāciju no Uzņēmumu reģistra var saņemt sekojošos kanālos: UR informācijas tīmekļvietnē, Valsts informācijas sistēmu savietotājā, e-pastā, klātienē vai pa pastu.