• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Valsts un pašvaldību iestādēm

Publiskām personām un to iestādēm, kurām šādas tiesības noteiktas likumā, kā arī likumā noteiktajām amatpersonām, to funkciju un uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju no Uzņēmumu reģistra reģistriem sagatavo un izsniedz bez maksas, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus (to nosaka "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 4.10 panta pirmajā daļa).

Informāciju no Uzņēmumu reģistra var saņemt sekojošos kanālos: UR informācijas tīmekļvietnē, valsts informācijas sistēmu savietotājā (VISS), e-adresē, e-pastā vai pa pastu.

Atbilstoši likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 4.11 pantam informācijas tīmekļvietnē info.ur.gov.lv publicētā informācija ir patiesa un ticama, un atbilst Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vesto reģistru ierakstiem un citām reģistrētajām ziņām.