• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

E-adrese vai e-pasts

1. Kopsavilkums

Valsts un pašvaldību iestādēm savas darbības nodrošināšanai ir iespējams saņemt informāciju no Uzņēmumu reģistra, izmantojot e-adresi vai e-pastu.


Pieejamie pakalpojumi:

 • izziņas no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem par tiesību subjektu/personu;
 • izziņas par to, ka informācija Uzņēmumu reģistra reģistros nav ierakstīta, grozīta, reģistrēta vai noteikti dokumenti Uzņēmumu reģistrā nav iesniegti;
 • izziņa par reliģiskās organizācijas darbības nepārtrauktību;
 • izziņa par lietvedībā iesniegtajiem dokumentiem attiecībā uz Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrētu tiesību subjektu vai juridisko faktu;
 • cita veida izziņa;
 • dokumentu kopija:
  • no reģistrācijas lietas;
  • no Uzņēmumu reģistra lietvedības lietas;
 • reģistrācijas lietas izsniegšana apskatei klātienē.

Uzņēmumu reģistrs pieprasīto informāciju sniedz normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.