• lv
 • en

E-pakalpojumi

UR nodrošina pieeju šādiem e – pakalpojumiem, atbilstoši izvēlētajam saņemšanas formātam:

 1. Uzņēmumu reģistra izziņa par juridisko personu:
  • ietver ziņas par tiesību subjekta (komersanta, uzņēmuma, biedrības, nodibinājuma, politiskās partijas (partiju apvienības), arodbiedrības, reliģiskās organizācijas (tās iestādes), pārstāvniecības, Eiropas ekonomisko interešu grupas, masu informācijas līdzekļa, šķīrējtiesas) reģistrāciju un veiktajiem ierakstiem atbilstošajā juridisko personu reģistrā, kā arī par ierakstiem maksātnespējas reģistrā par norādīto juridisko personu un par ierakstiem publiskās un privātās partnerības līgumu reģistrā par reģistrētajiem publiskās un privātās partnerības vai koncesiju līgumiem, kur kāda no pusēm ir norādītā juridiskā persona;
  • atlases kritēriji – reģistrācijas numurs (pieprasot elektronisko izziņu PDF formā, ir iespēja sameklēt personu pēc nosaukuma, iegūstot reģistrācijas numuru).
 2. Uzņēmumu reģistra izziņa par fizikas personas maksātnespējas reģistra datiem:
  • ietver ziņas par fiziskās personas maksātnespējas procesu;
  • atlases kritērijs – personas kods.
 3. Uzņēmumu reģistra izziņa par komercķīlu reģistra datiem:
  • ietver ziņas par komercķīlas līgumu;
  • atlases kritēriji – personas kods; ja komercķīlas līguma puse ir juridiska persona –reģistrācijas numurs (pieprasot elektronisko izziņu PDF formā, ir iespēja sameklēt personu pēc nosaukuma, iegūstot reģistrācijas numuru).
 4. Uzņēmumu reģistra izziņa par laulāto mantisko attiecību reģistra datiem:
  • ietver ziņas par laulāto mantisko attiecību līgumu;
  • atlases kritērijs – personas kods.

Pieeja datiem elektroniskā formā ir nodrošināta divos veidos, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārraudzībā esošo infrastruktūru – valsts informācijas sistēmu savietotāju (VISS):

Informējam, ka pakalpojumi būs pieejami līdz 2019.gada 30.jūnijam un jauni lietotāji e-pakalpojumiem netiek veidoti.