• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļvietne

1. Kopsavilkums

Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļvietne nodrošina iespēju regulāri piekļūt aktuālai un vēsturiskai informācijai par jebkuru tiesību subjektu, juridisku faktu vai fizisku personu, kā arī elektroniski pieejamajiem dokumentiem no tiesību subjekta vai juridisko faktu reģistrācijas lietas. Informācijas tīmekļvietnē tiek izveidots profils, kuru administrē pati iestāde vai organizācija, pievienojot lietotājus (neierobežots skaits) un piešķirot piekļuves tiesības.


Pieejamie pakalpojumi: