• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļvietne

4. Elektronisko dokumentu apjoms

Informācijas tīmekļvietnē var saņemt zemāk uzskaitītos elektroniski pieejamos dokumentus no tiesību subjektu vai juridisko faktu reģistrācijas lietām bez pareizības apliecinājuma, kurus nav pieļaujams atkalizmantot.

Reģistrācijas lietas dokumentus var skatīt/iegūt atrodot tiesību subjektu, zem cilnes “Dokumenti”. Vēršam uzmanību, ja cilne netiek piedāvāta, tas nozīmē, ka reģistrācijas lieta nav skenēta, šādā gadījumā uz pasts@ur.gov.lv nosūtiet informāciju par nepieciešamību ieskenēt tiesību subjekta reģistrācijas lietas dokumentus.


Elektroniski pieejamie dokumenti:

 • komercreģistrs – statūti, gada pārskats, dalībnieku reģistra nodalījums, līgums (lēmums) par dibināšanu, pamatkapitāla samazināšanas noteikumi, pamatkapitāla palielināšanas noteikumi un reorganizācijas līgums, tiesas nolēmums par sabiedrības darbības izbeigšanu, ārvalsts komersanta apliecinājums par sabiedrības reģistrāciju attiecīgajā valstī, ārvalsts komersanta dibināšanas līgums vai līdzvērtīgs dokuments, kā arī dokumenti, ar kuriem izdarīti grozījumi iepriekš minētajos dokumentos;
 • Uzņēmumu reģistra žurnāls – statūti, reorganizācijas līgums un gada pārskats, dokumenti, ar kuriem izdarīti grozījumi iepriekš minētajos dokumentos, un tiesas nolēmums par sabiedrības darbības izbeigšanu;
 • šķīrējtiesu reģistrs – šķīrējtiesas reglaments un dokumenti, ar kuriem izdarīti grozījumi šķīrējtiesas reglamentā;
 • politisko partiju reģistrs – statūti, reorganizācijas līgums, programma, gada pārskats, dokumenti, ar kuriem izdarīti grozījumi iepriekš minētajos dokumentos, un tiesas nolēmums par politiskās partijas darbības izbeigšanu;
 • biedrību un nodibinājumu reģistrs – statūti, reorganizācijas līgums un gada pārskats, dokumenti, ar kuriem izdarīti grozījumi iepriekš minētajos dokumentos, un tiesas nolēmums par biedrības vai nodibinājuma darbības izbeigšanu;
 • reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrs – statūti (satversme, nolikumi), dokumenti, ar kuriem izdarīti grozījumi statūtos, un tiesas nolēmums par reliģiskās organizācijas vai tās iestādes darbības izbeigšanu;
 • publiskās un privātās partnerības līgumu reģistrs – publiskās un privātās partnerības līgums un dokumenti, ar kuriem izdarīti grozījumi minētajā līgumā;
 • maksātnespējas reģistrs – kreditoru sapulces darba kārtība un administratora paziņojums par kreditoru sapulci;
 • pārstāvniecību reģistrs – ārvalsts komersanta vai organizācijas statūti (nolikumi), dokumenti, ar kuriem izdarīti grozījumi statūtos, un tiesas nolēmums par pārstāvniecības darbības izbeigšanu;
 • masu informācijas līdzekļu reģistrs – tiesas nolēmums par masu informācijas līdzekļa darbības izbeigšanu.

Citus reģistrācijas lietā esošos dokumentus (piem., protokoli, pilnvaras, valsts notāra lēmumi, tiesa lēmumi, u.c.), kas nav pieejami elektroniskā veidā, var saņemt iesniedzot rakstveida pamatotu pieprasījumu, un pieprasījumā norādīts mērķis, kādam pieprasītā informācija tiks izmantota.