• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļvietne

2. Reģistrēto un pieteikto izmaiņu ziņotājs

Pakalpojums paredz iespēju saņemt paziņojumus e-pastā par reģistrēta tiesību subjekta (SIA, biedrība, kooperatīvā sabiedrība u.c.) pieteiktu un veiktu izmaiņu reģistrāciju.


Par pakalpojumu:

  • saņemt informāciju var par subjektiem no šādiem reģistriem: Komercreģistrs, Uzņēmumu reģistr, Biedrību un nodibinājumu reģistrs, Politisko partiju reģistrs, Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrs, Masu informācijas līdzekļu reģistrs, Pārstāvniecību reģistrs, Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrs, Šķīrējtiesu reģistrs;
  • var pieteikties tikai par aktuālajiem, no Uzņēmumu reģistra neizslēgtajiem, subjektiem;
  • pieteikto subjektu skaits nav ierobežots, iespējams pieteikties paziņojumu saņemšanai par vairākiem subjektiem;
  • katrs lietotājs veido savu monitorējamo subjektu sarakstu, ko var apskatīt sadaļā "Monitoringa saraksts".

Lai saņemtu paziņojumus e-pastā, lietotājam meklētājā jāieraksta vēlamā tiesību subjekta nosaukums vai reģistrācijas numurs, jāatver un jānospiež poga "Monitorēt". Sadaļā "Monitoringa saraksts" var apskatīt pievienoto tiesību subjektu sarakstu, kā arī atteikties no tiesību subjekta monitorēšanas.

Paziņojumi e-pastā par reģistrētām vai pieteiktām izmaiņām, sarakstā iekļautajiem tiesību subjektiem, tiek nosūtīti uz lietotāja e-pastu, kas norādīts pievienojot lietotāju organizācijas vai iestādes profilam.