• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļvietne

5. Sagatavo pieteikumu

Lai izveidotu sākotnējo lietotāju un saņemtu sākotnējai autentifikācijai nepieciešamo informāciju, jāsagatavo pieteikums piekļuvei Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļvietnē norādot nepieciešamo informāciju. Pieteikumā norāda valsts pārvaldes uzdevumus un funkcijas, kuru veikšanai nepieciešama informācija no reģistriem, kā arī atsauces uz tiesību normām, kuras to pamato. Pieteikumu paraksta iestādes vai organizācijas vadītājs.


Pieteikumā norāda:

  • pakalpojuma veidu: "Informācijas izsniegšana Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļvietnē";
  • informācijas pieprasītāju – valsts iestāde, pašvaldība, zvērināts tiesu izpildītājs utt.;
  • galveno lietotāju (administrators) – informāciju par tīmekļvietnē izveidotā profila pirmo lietotāju, kurš pievienos pārējos lietotājus un piešķirs tiem tiesības;
  • kontaktpersona – varbūt galvenais lietotājs vai cita persona;
  • tiesiskais pamats informācijas saņemšanai bez maksas - norāda valsts pārvaldes uzdevumus un funkcijas, kuru veikšanai  nepieciešama informācija no reģistriem, kā arī atsauces uz tiesību normām, kuras to pamato. Jānorāda likums, MK noteikumi vai citi saistošie normatīvie akti un panti, uz kuru pamata ir nepieciešama informācija no reģistriem, lai pildītu valsts pārvaldes uzdevumus un funkcijas.
Pieteikums valsts iestādēm piekļuvei informācijas tīmekļvietnē
90,5KB , DOC , atjaunots