• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļvietne

7. Saņem pakalpojumu

 1. Pēc iesniegtā pieteikuma apstrādes uz pieteikumā norādīto e-pastu tiks nosūtīta sākotnējā autentifikācijai nepieciešamā informācija.
 2. Pieteikumā norādītais galvenais lietotājs (administrators) autorizējas, izmantojot fiziskajai personai Latvija.lv pieejamos autentifikācijas rīkus (internetbanku, eID karti, E-parakstu).
 3. Galvenais lietotājs tīmekļvietnes augšējā labajā stūrī pie "Pārstāv" pārliecinās vai parādās attiecīgā iestāde, kas iesniedza pieteikumu.
 4. Sadaļā "Mana organizācija" galvenais lietotājs pievieno pārējos lietotājus (neierobežotā skaitā), aizpildot obligātos laukus:
  1. Vārds, Uzvārds
  2. Personas kods
  3. Elektroniskā pasta adrese
 5. Pēc lietotāja saglabāšanas, lietotājam automātiski tiek piešķirtas tiesības piekļūt pakalpojumiem informācijas tīmekļvietnē.
 6. Galvenais lietotājs var piešķirt lietotājam papildus tiesības (galvenajam lietotājam ir piešķirtas visas tiesības):
  1. var administrēt lietotājus – ja atzīmēts, lietotājam ir tiesības veikt izmaiņas esošo lietotāju datos, dzēst vai pieteikt jaunu lietotāju. Skatīt pārējo lietotāju informāciju (vārds, uzvārds, personas kods utt.). Labot organizācijas profila informāciju;
  2. var pārvaldīt pakalpojumus – ja atzīmēts, lietotājam ir tiesības pieslēgt un mainīt esošos pakalpojumus. Tiesības jāpiešķir, ja organizācija datus saņem starpsistēmu saskarnes veidā savā informācijas sistēmā no Uzņēmumu reģistra.
 7. Pārējie lietotāji autorizējas, izmantojot fiziskajai personai Latvija.lv pieejamos autentifikācijas rīkus (internetbanku, eID karti, E-parakstu).

Pirms pakalpojuma izmantošanas aicinām iepazīties ar Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļvietnes lietošanas noteikumiem.