• lv
  • en

Valsts informācijas sistēmu savietotājs

3. Sagatavo pieprasījumu

Lai saņemtu piekļuvi Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas servisiem Savietotāja testa un/vai produkcijā vidē, iestāde sagatavo informācijas pieprasījuma vēstuli Uzņēmumu reģistram. Pieteikumu paraksta iestādes vai organizācijas vadītājs.


Vēstulē norāda sekojošu informāciju:

  • Iestādes nosaukumu
  • Adresi
  • Reģistrācijas nr.
  • Kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pastu
  • IP adresi/es, no kuras/ām iestāde veiks pieslēgšanos
  • Vidi pie kuras nepieciešams nodrošināt piekļuvi: TESTA un/vai PRODUKCIJAS
  • Servisus, pie kuriem jānodrošina piekļuve
  • Plānotu autentifikācijas veidu: sertifikāta autentifikācija vai lietotājvārds/parole
  • Juridisko pamatojumu informācijas saņemšanai bez maksas (norāda valsts pārvaldes uzdevumus un funkcijas, kuru veikšanai nepieciešama informācija no reģistriem, kā arī atsauces uz tiesību normām, kuras to pamato).

Nosūtot pieprasījumu piekļuvei tikai testa vidē, atkārtoti būs nepieciešams sagatavot pieprasījuma vēstuli piekļuvei Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas servisiem produkcijas vidē.