• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Valsts notāra lēmumu apstrīdēšana un galvenā valsts notāra lēmumu pārsūdzēšana

Ja pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka valsts notāra lēmums ir nepamatots, viņam ir tiesības viena mēneša laikā no valsts notāra lēmuma spēkā stāšanās dienas apstrīdēt šo lēmumu, iesniedzot iesniegumu Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram pa pastu vai elektroniski (iesūtot ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstītu iesniegumu uz Uzņēmumu reģistra oficiālo e-pasta adresi - pasts@ur.gov.lv). Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs pieņem lēmumu mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas.

Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmumu viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā.

Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmuma apstrīdēšana vai Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.