• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

Uzņēmumu reģistrs ir valsts iestāde, kas darbojas tieslietu ministres pārraudzībā.

Uzņēmumu reģistru vada galvenā valsts notāra p.i. Sandis Karelis.

 

Uzņēmumu reģistrs ved 13 reģistrus:

- komercreģistru;

- uzņēmumu reģistra žurnālu;

- maksātnespējas reģistru;

- biedrību un nodibinājumu reģistru;

- komercķīlu reģistru;

- laulāto mantisko attiecību reģistru;

- publiskās un privātās partnerības līgumu reģistru;

- Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistru;

- politisko partiju reģistru;

- reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistru;

- masu informācijas līdzekļu reģistru;

- pārstāvniecību reģistru;

- šķīrējtiesu reģistru;

kā arī vienu sarakstu:

- publisko personu un iestāžu sarakstu.

 

Uzņēmumu reģistra funkcijas

  • Reģistrēt Latvijas Republikas teritorijā esošos:

- komersantus, to filiāles un pārstāvniecības;

- uzņēmumus, uzņēmējsabiedrības, piemēram, zemnieku saimniecības;

- masu informācijas līdzekļus;

- biedrības un nodibinājumus;

- politiskās partijas;

- šķīrējtiesas;

- arodbiedrības;

- reliģiskās organizācijas un to iestādes;

kā arī

- komercķīlas;

- laulību un publiskās un privātās partnerības līgumus;

- maksātnespējas procesu norisi.

  • Nodrošināt ziņu pieejamību par publiskajām personām un iestādēm.
  • Sniegt informāciju par reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem.

Uzņēmumu reģistrs šo informāciju publicē tīmekļvietnē,

kas ikvienam pieejama jebkurā diennakts laikā.

Ar šo informāciju ikviens var iepazīties šeit.

  • Nodrošināt Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas darbību un attīstību.
  • Veikt citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.