Ieraksti maksātnespējas reģistrā

Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 12.panta pirmo daļu maksātnespējas reģistra ierakstiem ir publiska ticamība

Nosaukums:SIA "EKO M"
Vienotais reģistrācijas numurs:44103013300
 
Procesa veids:Maksātnespējas process
Datums, kad lieta ierosināta tiesā:27.02.2009.
Tiesa:Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa
Ieraksts izdarīts:04.03.2009.
 
Administrators:Jānis Strencis
Sertifikāta Nr.:00450
Sertifikāta izdošanas datums:14.11.2013.
Prakses vietas adrese:Elizabetes iela 57A-15, Rīga
Tālruņa nr.:67224504
Mobilā tālruņa nr.:29389333
Faksa nr.:67227321
 
Datums, kad tiesa pieņēmusi lēmumu par administratora iecelšanu:04.03.2009.
Tiesa:Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa
Ieraksts izdarīts:09.03.2009.
 
Maksātnespējas procesa pasludināšanas datums:28.04.2009.
Kreditoru pieteikšanās termiņš:1 mēnesis
Tiesa:Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa
Ieraksts izdarīts:08.05.2009.
 
Pirmā kreditoru sapulce:Rīga, Ģertrūdes iela 16-14, 07.07.2009., plkst. 11:00
Ieraksts izdarīts:18.06.2009.
 
Kārtējā kreditoru sapulce:Rīga, Ģertrūdes iela 16-14, 07.05.2010., plkst. 10:30
Ieraksts izdarīts:23.04.2010.
 
Kārtējā kreditoru sapulce:Rīga, Elizabetes iela 57a-15, 15.04.2011., plkst. 16:40
Ieraksts izdarīts:28.03.2011.
 
Kārtējā kreditoru sapulce:Elizabetes iela 57a-15,Rīga,LV-1050, 18.04.2012., plkst. 15:20
Ieraksts izdarīts:29.03.2012.
 
Kārtējā kreditoru sapulce:Elizabetes iela 57a-15, Rīga, 22.03.2013., plkst. 14:40
Ieraksts izdarīts:11.03.2013.
 
Skenētie dokumenti
 
Kreditoru sapulces darba kārtība, 15.06.2009, lapa(s): 235:Skatīt
Paziņojums kreditoriem, 15.06.2009, lapa(s): 236:Skatīt
Kreditoru sapulces darba kārtība, 19.04.2010, lapa(s): 239:Skatīt
Paziņojums par kreditoru sapulci un sapulces darba kārtība, 25.03.2011, lapa(s): 243:Skatīt
Kreditoru sapulces darba kārtība, 27.03.2012, lapa(s): 246:Skatīt
Paziņojums par kreditoru sapulci un sapulces darba kārtība, 06.03.2013, lapa(s): 1:Skatīt