Ieraksti maksātnespējas reģistrā

Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 12.panta pirmo daļu maksātnespējas reģistra ierakstiem ir publiska ticamība

Nosaukums:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SLOKAS BODE"
Vienotais reģistrācijas numurs:40003709953
 
Procesa veids:Maksātnespējas process
Datums, kad lieta ierosināta tiesā:20.11.2009.
Tiesa:Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa
Ieraksts izdarīts:23.11.2009.
 
Administrators:Edgars Lazdāns
Sertifikāta Nr.:00368
Sertifikāta izdošanas datums:20.06.2011.
Prakses vietas adrese:Aleksandra iela 5, Jūrmala
Tālruņa nr.:29161925
Faksa nr.:67413712
 
Datums, kad tiesa pieņēmusi lēmumu par administratora iecelšanu:26.11.2009.
Tiesa:Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa
Ieraksts izdarīts:27.11.2009.
 
Maksātnespējas procesa pasludināšanas datums:17.12.2009.
Kreditoru pieteikšanās termiņš:1 mēnesis
Tiesa:Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa
Ieraksts izdarīts:21.12.2009.
 
Pirmā kreditoru sapulce:Rīga, Strēlnieku ielā 9-7, 17.03.2010., plkst. 15:00
Ieraksts izdarīts:04.03.2010.
 
Kārtējā kreditoru sapulce:Rīga, Kurzemes prospekts 19, 08.09.2011., plkst. 17:00
Ieraksts izdarīts:29.08.2011.
 
Noslēguma kreditoru sapulce:Rīga, Kurzemes prospekts 19, 11.03.2011., plkst. 10:00
Ieraksts izdarīts:01.03.2011.
 
Noslēguma kreditoru sapulce:Rīga, Kurzemes prospekts 19, 25.10.2011., plkst. 16:00
Ieraksts izdarīts:14.10.2011.
 
Paziņojums par noslēguma kreditoru sapulces pārtraukšanu un atsākšanu:Rīga, Kurzemes prospekts 19, 11.04.2011., plkst. 10:00
Ieraksts izdarīts:30.03.2011.
 
Kreditoru sapulces lēmums par bankrota procedūras uzsākšanu:17.03.2010.
Ieraksts izdarīts:13.04.2010.
 
Kreditoru sapulces lēmums par bankrota procedūras pabeigšanu:25.10.2011.
Ieraksts izdarīts:23.11.2011.
 
Mantas izsoles datums, laiks, norises vieta:20.05.2010., plkst. 11:00, Rīga, Kurzemes prospekts 19
Izsolāmās mantas veids:nekustamais īpašums
Ieraksts izdarīts:20.04.2010.
 
Mantas izsoles datums, laiks, norises vieta:21.07.2010., plkst. 15:00, Rīga, Kurzemes prospekts 19
Izsolāmās mantas veids:nekustamais īpašums
Ieraksts izdarīts:29.06.2010.
 
Mantas izsoles datums, laiks, norises vieta:04.10.2010., plkst. 11:00, Rīga, Kurzemes prospekts 19
Izsolāmās mantas veids:nekustamais īpašums
Ieraksts izdarīts:24.08.2010.
 
Mantas izsoles datums, laiks, norises vieta:15.11.2010., plkst. 16:00, Rīga, Kurzemes prospekts 19
Izsolāmās mantas veids:nekustamais īpašums
Ieraksts izdarīts:15.10.2010.
 
Mantas izsoles datums, laiks, norises vieta:22.11.2010., plkst. 16:00, Rīga, Kurzemes prospekts 19
Izsolāmās mantas veids:nekustamais īpašums
Ieraksts izdarīts:22.10.2010.
 
Maksātnespējas procesa lietas izbeigšanas datums:29.12.2011.
Pamatojums:pabeigta bankrota procedūra
Tiesa:Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa
Ieraksts izdarīts:03.01.2012.
 
Skenētie dokumenti
 
Paziņojums par kreditoru sapulci un sapulces darba kārtība, 02.03.2010, lapa(s): 91:Skatīt
Kreditoru sapulces darba kārtība, 24.02.2011, lapa(s): 118:Skatīt
Paziņojums par kreditoru sapulci un sapulces darba kārtība, 26.08.2011:Slokas+bode+pazinojums+kreditoriem+par+kartejo+kred+sap+par+iz.doc
Paziņojums par kreditoru sapulci un sapulces darba kārtība, 10.10.2011, lapa(s): 137:Skatīt