Ieraksti maksātnespējas reģistrā

Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 12.panta pirmo daļu maksātnespējas reģistra ierakstiem ir publiska ticamība

Nosaukums:SIA "I.I.Krēgera ūdensdziedinātava"
Vienotais reģistrācijas numurs:40003700564
 
Procesa veids:Maksātnespējas process
Datums, kad lieta ierosināta tiesā:29.10.2010.
Tiesa:Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa
Ieraksts izdarīts:03.11.2010.
 
Administrators:Gundega Rozmisa
Sertifikāta Nr.:00521
Sertifikāta izdošanas datums:01.07.2013.
Prakses vietas adrese:Strēlnieku iela 9-7, Rīga
Tālruņa nr.:29411522
Faksa nr.:67338408
 
Datums, kad tiesa pieņēmusi lēmumu par administratora iecelšanu:13.11.2010.
Tiesa:Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa
Ieraksts izdarīts:15.11.2010.
 
Maksātnespējas procesa pasludināšanas datums:01.12.2010.
Kreditoru pieteikšanās termiņš:1 mēnesis
Tiesa:Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa
Ieraksts izdarīts:10.12.2010.
 
Pirmā kreditoru sapulce:Rīga, Strēlnieku iela 9-7, 11.03.2011., plkst. 10:30
Ieraksts izdarīts:01.03.2011.
 
Kārtējā kreditoru sapulce:Rīga, Strēlnieku iela 9-7, 07.05.2012., plkst. 10:00
Ieraksts izdarīts:24.04.2012.
 
Kārtējā kreditoru sapulce:Rīga, Strēlnieku iela 9-8, 30.04.2013., plkst. 10:00
Ieraksts izdarīts:17.04.2013.
 
Kārtējā kreditoru sapulce:Rīga, Strēlnieku iela 9-8, 03.09.2013., plkst. 13:30
Ieraksts izdarīts:20.08.2013.
 
Noslēguma kreditoru sapulce:Rīga, Strēlnieku iela 9-8, 17.03.2014., plkst. 09:30
Ieraksts izdarīts:25.02.2014.
 
Kreditoru sapulces lēmums par bankrota procedūras uzsākšanu:11.03.2011.
Ieraksts izdarīts:22.03.2011.
 
Skenētie dokumenti
 
Paziņojums par kreditoru sapulci un sapulces darba kārtība, 24.02.2011, lapa(s): 67:Skatīt
Paziņojums par kreditoru sapulci un sapulces darba kārtība, 23.04.2012:pazinojums+par+sapulci.doc
Kreditoru sapulces darba kārtība, 16.04.2013:pazinojums+par+1.sapulci.doclabots.doc
Paziņojums par kreditoru sapulci un sapulces darba kārtība, 19.08.2013:pazinojums+par+sapulci+03.09.2013..doc
Kreditoru sapulces darba kārtība, 23.02.2014:pazinojums+par+sapulci+17.03.2014.doc