Ieraksti maksātnespējas reģistrā

Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 12.panta pirmo daļu maksātnespējas reģistra ierakstiem ir publiska ticamība

Nosaukums:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Metos Grupa"
Vienotais reģistrācijas numurs:40003840036
Procesa veids:Maksātnespējas process
Maksātnespējas procesa pasludināšanas datums:19.05.2011.
Kreditoru pieteikšanās termiņš:1 mēnesis
Tiesa:Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa
Ieraksts izdarīts:23.05.2011.
 
Administrators:Sandra Zariņa
Sertifikāta Nr.:00091
Sertifikāta izdošanas datums:31.12.2009.
Prakses vietas adrese:Sergeja Eizenšteina iela 65-36, Rīga
Tālruņa nr.:67282804
Mobilā tālruņa nr.:27446021
Faksa nr.:67284023
Elektroniskā pasta adrese:z-sandra@inbox.lv
 
Datums, kad tiesa pieņēmusi lēmumu par administratora iecelšanu:19.05.2011.
Tiesa:Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa
Ieraksts izdarīts:23.05.2011.
 
Maksātnespējas procesa izbeigšanas datums:06.09.2011.
Pamatojums:ziņojumā par parādnieka mantas neesamību izteikts priekšlikums izbeigt maksātnespējas procesu un nav panākta vienošanās par maksātnespējas procesa finansēšanas avotu
Tiesa:Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa
Ieraksts izdarīts:07.09.2011.