Ieraksti maksātnespējas reģistrā

Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 12.panta pirmo daļu maksātnespējas reģistra ierakstiem ir publiska ticamība

Uzvārds, Vārds:Jēkabsone Evita
Personas kods:***
Deklarētā dzīvesvieta:Ikšķiles novads, Ikšķiles lauku teritorija, Ādamlauks, Annas iela 14
 
Procesa veids:Maksātnespējas process
Datums, kad lieta ierosināta tiesā:16.02.2010.
Tiesa:Ogres rajona tiesa
Ieraksts izdarīts:18.02.2010.
 
Administrators:Egīls Lasmanis
Sertifikāta Nr.:00242
Sertifikāta izdošanas datums:30.06.2010.
Prakses vietas adrese:Dzirnieku iela 16, Mārupe, Mārupes nov.
Tālruņa nr.:67668361
Faksa nr.:67668363
 
Datums, kad tiesa pieņēmusi lēmumu par administratora iecelšanu:19.02.2010.
Tiesa:Ogres rajona tiesa
Ieraksts izdarīts:22.02.2010.
 
Datums, kad pasludināts spriedums maksātnespējas procesa lietā un apstiprināts mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas plāns:07.04.2010.
Bankrota procedūras īstenošanas termiņš:5 gadi
Tiesa:Ogres rajona tiesa
Ieraksts izdarīts:09.04.2010.
 
Datums, kad apstiprināti mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas plāna grozījumi:21.09.2010.
Tiesa:Ogres rajona tiesa
Ieraksts izdarīts:24.09.2010.
 
Maksātnespējas procesa lietas izbeigšanas datums:09.08.2011.
Pamatojums:fiziskai personai konstatēti maksātnespējas procesa ierobežojumi
Tiesa:Ogres rajona tiesa
Ieraksts izdarīts:13.09.2011.