Ieraksti maksātnespējas reģistrā

Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 12.panta pirmo daļu maksātnespējas reģistra ierakstiem ir publiska ticamība

Nosaukums:SIA "LGG"
Vienotais reģistrācijas numurs:42103041908
 
Procesa veids:Maksātnespējas process
Datums, kad lieta ierosināta tiesā:07.09.2010.
Tiesa:Liepājas tiesa
Ieraksts izdarīts:07.09.2010.
 
Administrators:Guntars Koris
Sertifikāta Nr.:00057
Sertifikāta izdošanas datums:31.12.2009.
Prakses vietas adrese:Bērzu iela 4, Gulbene, Gulbenes nov.
Mobilā tālruņa nr.:29282728
Faksa nr.:64473667
 
Datums, kad tiesa pieņēmusi lēmumu par administratora iecelšanu:13.09.2010.
Tiesa:Liepājas tiesa
Ieraksts izdarīts:14.09.2010.
 
Maksātnespējas procesa pasludināšanas datums:04.10.2010.
Kreditoru pieteikšanās termiņš:1 mēnesis
Tiesa:Liepājas tiesa
Ieraksts izdarīts:05.10.2010.
 
Pirmā kreditoru sapulce:Gulbene, Bērzu iela 4, 09.12.2010., plkst. 12:00
Ieraksts izdarīts:10.11.2010.
 
Kreditoru sapulces lēmums par bankrota procedūras uzsākšanu:09.12.2010.
Ieraksts izdarīts:29.12.2010.
 
Kreditoru sapulces lēmums par bankrota procedūras pabeigšanu:09.12.2010.
Ieraksts izdarīts:29.12.2010.
 
Maksātnespējas procesa lietas izbeigšanas datums:14.01.2011.
Pamatojums:pabeigta bankrota procedūra
Tiesa:Liepājas tiesa
Ieraksts izdarīts:17.01.2011.
 
Skenētie dokumenti
 
Kreditoru sapulces darba kārtība, 09.11.2010, lapa(s): 61:Skatīt
Paziņojums kreditoriem, 09.11.2010, lapa(s): 62:Skatīt