Ieraksti maksātnespējas reģistrā

Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 12.panta pirmo daļu maksātnespējas reģistra ierakstiem ir publiska ticamība

Nosaukums:SIA "JLP & CO"
Vienotais reģistrācijas numurs:45103000733
 
Procesa veids:Maksātnespējas process
Datums, kad lieta ierosināta tiesā:02.09.2009.
Tiesa:Ogres rajona tiesa
Ieraksts izdarīts:14.09.2009.
 
Administrators:Māris Intlers
Sertifikāta Nr.:00429
Sertifikāta izdošanas datums:14.11.2011.
Prakses vietas adrese:Brīvības gatve 209-15, Rīga
Mobilā tālruņa nr.:20066000
Faksa nr.:67800294
 
Datums, kad tiesa pieņēmusi lēmumu par administratora iecelšanu:08.09.2009.
Tiesa:Ogres rajona tiesa
Ieraksts izdarīts:14.09.2009.
 
Maksātnespējas procesa pasludināšanas datums:02.10.2009.
Kreditoru pieteikšanās termiņš:1 mēnesis
Tiesa:Ogres rajona tiesa
Ieraksts izdarīts:06.10.2009.
 
Pirmā kreditoru sapulce:Rīga, Brīvības gatve 209-15, 15.12.2009., plkst. 15:00
Ieraksts izdarīts:20.11.2009.
 
Noslēguma kreditoru sapulce:Rīga, Daugavgrīvas iela 31e-22, 23.11.2011., plkst. 10:00
Ieraksts izdarīts:09.11.2011.
 
Kreditoru sapulces lēmums par bankrota procedūras uzsākšanu:15.12.2009.
Ieraksts izdarīts:25.01.2010.
 
Kreditoru sapulces lēmums par bankrota procedūras pabeigšanu:23.11.2011.
Ieraksts izdarīts:14.12.2011.
 
Maksātnespējas procesa lietas izbeigšanas datums:04.01.2012.
Pamatojums:pabeigta bankrota procedūra
Tiesa:Ogres rajona tiesa
Ieraksts izdarīts:05.01.2012.
 
Skenētie dokumenti
 
Paziņojums kreditoriem, 16.11.2009, lapa(s): 220:Skatīt
Paziņojums par kreditoru sapulci, 08.11.2011:JLP.pazinojums+Nosl_kred_sapulcei_23_11_2011.doc