• lv
  • en

Reģistrē datus par...

Uzņēmumu reģistrs reģistrē uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), komersantus, to filiāles un pārstāvniecības, kā arī visas izmaiņas to darbības pamatdokumentos.

Reģistrs reģistrē arī masu informācijas līdzekļus, biedrības un nodibinājumus, komercķīlas, izšķirošās ietekmes, laulību un publiskās un privātās partnerības līgumus, politiskās partijas, šķīrējtiesas, arodbiedrības, reliģiskās organizācijas un to iestādes, kā arī maksātnespējas procesus.

Aicinām izmantot padomus uzņēmējdarbības uzsākšanai, uzņēmējdarbības veikšanai un uzņēmējdarbības izbeigšanai, kas sagatavoti kampaņas www.Mana.Latvija.lv Dari Digitāli!  ietvaros.